RFD 2.0
Jak zaczšćJak zaczšćUsługiPobierzPartnerzyOKAZJA !!!OKAZJA !!!

  Informacje
  PrzykładyProfile staloweBaza profili walcowanych, zimnogiętych, rur i profili zamkniętych

Podstawową bazą dla tworzenia rysunków konstrukcji stalowych jest biblioteka
profili walcowanych, z których wykonywane są wszystkie konstrukcje.
Aplikacja zawiera kompletny wykaz profili typu: C, IPE, HEA, HEB, HEM, I,
kątowniki równoramienne i nierównoramienne, rury, profile zamknięte i pręty

Baza połączeń sprężonych (wg DAST) i kątownikowych

  


Baza połączeń kątownikowych

  Funkcje do automatycznego rysowania drabin balustrad, belek i innych elementów


Następna strona : © Infer